Ön itt jár: > >

Bankkártyás fizetés

Az Elencse.hu a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A Webáruház a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a CIB Bank pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 256 bites TLS titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról az Elencse.hu nem értesül, azokat csak a CIB Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Webáruház oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell a TLS titkosítást.

A vásárolt áru/szolgáltatás ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján. Kérjük, olvassa el részletes tájékoztatónkat!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Üdvözöljük a CIB Bank biztonságos, internetes fizetési megoldásával működő Elencse.hu Webáruházunkban!

Az alábbiakban röviden ismertetjük, hogy miképp intézheti biztonságos módon vásárlását.

Mire figyeljen a vásárláskor?

 • Olvassa el az Elencse.hu ismertetőjét, a vásárlás kondícióit és a kiszállítás és a fizetés feltételeit!
 • Tanulmányozza át az Elencse.hu biztonsági feltételeit, hiszen ezzel garantálják az Ön adatainak biztonságát!
 • Tartsa nyilván a vásárlásával kapcsolatos adatait!
 • Tartsa nyilván a fizetéssel kapcsolatos tranzakciós adatait! (tranzakció azonosító, engedélyszám)
 • Biztosítsa, hogy titkos kártyaadataihoz illetéktelen személy soha ne férhessen hozzá.
 • Használjon olyan böngészőt, amely támogatja a TLS titkosításhoz szükséges opciót!

 

A biztonságról

A TLS, a Transport Layer Security elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. Bankunk rendelkezik egy 256 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevű cég teszi lehetővé a CIB Banknak a 256 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítjuk az TLS alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngésző program az TLS segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a CIB Bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.

Elfogadott kártyák

A CIB Bank internetes fizetési rendszere a Mastercard/Maestro, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával való fizetést teszi lehetővé.

Fizetés lépései

 1. Ön az Elencse.hu oldalán választja ki az árut melynek összegét bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni.
 2. Ezt követően Ön átkerül a CIB Bank biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez kártyaadatait szükséges kitöltenie.
 3. A kártyaadatok megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót
 4. A fizetést követően Ön visszatér az Elencse.hu oldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást.

A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti –, a CIB Bank elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével.

 

Amennyiben Ön nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról az Elencse.hu oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül.

Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

 

 ENG:

Our eStore is offering its consumers secure bank card payment provided by CIB Bank. The security relies on the separation of data. With the use of the system the eStore  receives only the quantity of the ordered commodity and the delivery address from the consumer, while CIB Bank the card data on a 256-bit TLS secured payment page. The eStore will not be informed about the payment-side data content, they are accessible for CIB Bank only. The bank will inform the eStore if the transaction was successful or not. Your internet-browser must support TLS encryption to use bank card payment solution.

The counter-value of the purchased goods, the paid amount will be promptly blocked on your card account. Please read this information carefully.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

You are welcome in this eStore operated with CIB Bank’s secure, Internet payment solution.

 

You will find below a short description about how you can shop in a safe and reassuring way.

When shopping, you should pay attention to the following matters:

 • Read through the eStore’s information leaflet, the conditions of the purchase and delivery terms.
 • Study the eStore’s security conditions since these will guarantee the security of your data.
 • Note your data relating to your purchase.
 • Keep a record of the transaction data connected to your payment. (transaction ID, Authorisation code)
 • Make sure that unauthorised person does not have access to the secret data of your card
 • Use a browser that recognises the option needed to TLS encryption

 

About security

 

TLS is an abbreviation for an accepted encryption method called Transport Layer Security. This Bank has a 256-bit encryption key to protect the communication channel. A firm named VeriSign makes possible for CIB Bank the use of the 256-bit key, with which we ensure the TLS-based encryption. For the time being this encryption method is used in 90% of global e-commerce. Before transmission, the browser used by the buyer encrypts the card holder’s data with the help of TLS which means they are passed to CIB Bank in a coded form, this way they are indecipherable for unauthorised persons.

Acceptable cards

CIB Bank’s Internet payment system allows the use of cards like Mastercard/Maestro and VISA and VISA Electron (the use of the last one is subject to the permission of the issuing bank), and cards for only internet use.

Payment steps

 1. On the page of the eStore you select the goods/services, for which you intend to pay with your bank card.
 2. Following that you’re redirected to the webpage of CIB Bank guaranteeing secure payment, where you have to enter your card data to begin the payment.
 3. Following this, you’re redirected to CIB Bank’s page guaranteeing secure payment, where you have to enter your card data to start the payment process.
 4. Following the payment, you’re directed back to the Store page, where you receive a confirmation about the result of the payment.

 

In the case of bankcard payments, following the successful transaction – this means the approval after the expiry date of the bank card and the coverage are controlled – CIB Bank debits the account of the Card Holder with the countervalue of the goods/services.

 

If you’re not directed back from the payment page to the Store’s website, the transaction qualifies as unsuccessful. If you click on the „Back” of „Refresh” buttons of the browser on the bank’s payment page, or close the browser window before you could be redirected to the store, the payment will qualify as unsuccessful.

If you wish to receive more information about the outcome of the transaction, or learn about the causes and details of unsuccessful transactions, please contact your account keeping bank.

 

HU:

Kérdések és válaszok internetes kártyás fizetésről

 

KÁRTYAELFOGADÁS

 

Milyen típusú kártyákkal lehet fizetni?

A VISA és a Mastercard dombornyomott kártyáival, ill. egyes VISA Electron, V Pay kártyákkal. A VISA Electron kártyák interneten történő használatának lehetősége a kártyát kibocsátó banktól függ. A CIB által kibocsátott VISA Electron típusú bankkártya használható interneten történő vásárlásra.

 

Mely bankok kártyái alkalmasak internetes fizetésre?

Minden olyan VISA és Mastercard/Maestro kártyával, mely internetes fizetésre a kártyakibocsátó bank által engedélyeztetve lettek, valamint a kifejezetten internetes használatra hivatott webkártyák.

 

Lehet-e vásárlókártyákkal fizetni?

Hűségpontokat tartalmazó, kereskedők/szolgáltatók által kibocsátott pontgyűjtő kártyákkal nem lehet interneten fizetni.

 

Lehet-e co-branded kártyákkal fizetni?

Bármilyen olyan co-branded kártyával lehetséges fizetni, mely internetes fizetésre alkalmas MasterCard vagy VISA alapú kártya.

 

FIZETÉS FOLYAMATA

 

Hogyan működik az online fizetés banki háttérfolyamata?

A vásárló a kereskedő/szolgáltató internetes oldalán a bankkártyás fizetési mód választását követően a fizetést kezdeményezi, melynek eredményeként átkerül a Bank biztonságos kommunikációs csatornával ellátott fizetőoldalára. A fizetéshez szükséges megadni kártyaszámát, lejárati idejét, és a kártya hátoldalának aláíráscsíkján található 3 jegyű érvényesítési kódot. A tranzakciót Ön indítja el, ettől kezdve a kártya valós idejű engedélyezésen megy keresztül, melynek keretében a kártyaadatok eredetisége-, fedezet-, vásárlási limit kerül ellenőrzésre. Amennyiben a tranzakció folytatásához minden adat megfelel, a fizetendő összeget számlavezető (kártyakibocsátó) bankja zárolja a kártyáján. Az összeg számlán történő terhelése (levonása) számlavezető banktól függően néhány napon belül következik be.

 

Miben különbözik az internetes kártyás vásárlás a hagyományostól?

Megkülönböztetünk kártya jelenlétével történő (Card Present) és kártya jelenléte nélküli (Card not Present) tranzakciókat. A Card Present tranzakció POS terminál eszköz segítségével történik. A kártya lehúzását és a PIN kód beütését követően a terminál kapcsolatba lép a kártyabirtokos bankjával, az engedélyező központon keresztül, és a kártya típusától, illetve a kártya kibocsátójától függően a VISA vagy MasterCard hálózaton keresztül. Itt megtörténik az érvényesség és fedezetvizsgálat (authorizáció). Az előbbi útvonalon visszafelé haladva a POS terminál (illetve a kereskedő) megkapja a jóváhagyást vagy elutasítást. A vásárló aláírja a bizonylatot. A Card not Present olyan tranzakció, melynek lebonyolításakor a bankkártya fizikailag nincs jelen. Ide tartoznak a levélben, telefonon, illetve az elektronikus úton (internet) lebonyolított tranzakciók, amelyek esetében a vásárló (kártyabirtokos) a tranzakciót biztonságos (256 bites titkosítású) fizetőoldalon bekért kártyaadatok megadásával indítja. A sikeres tranzakcióról Ön kap ún. engedélyszámot, mely megegyezik a papír alapú bizonylaton található számmal.

 

Mit jelent a foglalás?

A tranzakciót a bank tudomására jutásakor azonnal foglalás (zárolás) követi, hiszen a tényleges terheléshez előbb a hivatalos adatoknak be kell érkezniük, mely néhány napot igénybe vesz és az alatt a vásárolt összeg újra elkölthető lenne. Ezért a foglalással a levásárolt vagy felvett pénzt elkülönítik, foglalás alá teszik. A foglalt összeg hozzátartozik a számlaegyenleghez, azaz jár rá kamat, de még egyszer nem költhető el. A foglalás biztosítja azon tranzakciók visszautasítását, melyre már nincs fedezet, noha a számlaegyenleg erre elvben még lehetőséget nyújtana.

 

SIKERTELEN FIZETÉSEK ÉS TEENDŐK

 

Milyen esetben lehet sikertelen egy tranzakció?

Általában a kártyát kibocsátó bank (tehát ahol az ügyfél a kártyát kapta) által el nem fogadott fizetési megbízás; de bankkártya használat esetében ez lehet olyan okból is, hogy távközlési vagy informatikai hiba miatt az engedélykérés nem jut el a kártyát kibocsátó bankhoz.

 

Kártya jellegű hiba

·         A kártya nem alkalmas internetes fizetésre.

·         A kártya internetes használata számlavezető bank által tiltott.

·         A kártyahasználat tiltott.

·         A kártyaadatok (kártyaszám, lejárat, aláíráscsíkon szereplő kód) hibásan lettek megadva.

·         A kártya lejárt.

 

Számla jellegű hiba

·         Nincs fedezet a tranzakció végrehajtásához.

·         A tranzakció összege meghaladja a kártya vásárlási limitét.

 

Kapcsolati jellegű hiba

·         A tranzakció során valószínűleg megszakadt a vonal. Kérjük, próbálja meg újra.

·         A tranzakció időtúllépés miatt sikertelen volt. Kérjük, próbálja meg újra.

 

Technikai jellegű hiba

·         Amennyiben a fizetőoldalról nem tért vissza a kereskedő/szolgáltató oldalára, a tranzakció sikertelen.

·         Amennyiben a fizetőoldalról visszatért, de a böngésző "back", "reload" illetve "refresh" segítségével visszatér a fizetőoldalra, tranzakcióját a rendszer biztonsági okokból automatikusan visszautasítja.

 

Mi a teendő a fizetési procedúra sikertelensége esetén?

A tranzakcióról minden esetben generálódik egy tranzakcióazonosító, melyet javaslunk feljegyezni. Amennyiben a fizetési kísérlet során tranzakció banki oldalról visszautasításra kerül, kérjük vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

 

Miért a számlavezető bankkal kell felvenni a kapcsolatot a fizetés sikertelensége esetén?

A kártyaellenőrzés során a számlavezető (kártyakibocsátó) bank értesíti az összeget beszedő kereskedő (elfogadó) bankjának, hogy a tranzakció elvégezhető-e. Más bank ügyfelének az elfogadó bank nem adhat ki bizalmas információkat, arra csak a kártyabirtokost azonosító banknak van joga.

 

Mit jelent az, ha bankomtól azonban SMS kaptam az összeg foglalásáról/zárolásáról, azonban a kereskedő/szolgáltató azt jelzi, hogy sikertelen volt a fizetés?

Ez a jelenség olyan esetben fordulhat elő, ha a kártya ellenőrzése megtörtént a fizetőoldalon, azonban Ön nem tért vissza kereskedő/szolgáltató internetes oldalára. A tranzakció ebben az esetben befejezetlennek, így automatikusan sikertelennek minősül. Ilyen esetben az összeg nem kerül terhelésre kártyáján, a foglalás feloldásra kerül.

 

BIZTONSÁG

 

Mit jelent a VeriSign és a 256 bites titkosítású TLS kommunikációs csatorna?

A TLS, a Transport Layer Security elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. Bankunk rendelkezik egy 256 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevű cég teszi lehetővé a CIB Bank-nak a 256 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítjuk a TLS alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngésző program a TLS segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a CIB Bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.

 

A fizetés után figyelmeztetett a böngészőm, hogy elhagyom a biztonsági zónát. A fizetésem biztonsága így garantált?

Teljes mértékben igen. A fizetés folyamata 256-bites titkosított kommunikációs csatornán folyik, így teljesen biztonságos. A tranzakciót követően Ön a kereskedő honlapjára jut vissza, amennyiben a kereskedő oldala nem titkosított, a böngészője figyelmezteti, hogy a titkosított csatornát elhagyta. Ez nem jelent veszélyt a fizetés biztonságát illetően.

 

Mit jelent a CVC2/CVV2 kód?

A MasterCard esetében az ún Card Verification Code, a Visa esetében az ún. Card Verification Value egy olyan, a bankkártya mágnescsíkján kódolt numerikus érték, melynek segítségével megállapítható egy kártya valódisága. Az ún. CVC2 kódot, mely az Mastercard/Maestro kártyák hátoldalán található számsor utolsó három számjegyében szerepel, az internetes vásárlások során kell megadni.

 

Mit jelent a Verified by Visa?

A Verified by Visa rendszerben regisztrált Visa kártyabirtokosok jelszót választanak a kártyát kibocsátó banknál, mely segítségével azonosíthatják magukat internetes vásárlás esetén, és amely védelmet nyújt a Visa kártyák jogosulatlan használata ellen. A CIB Bank elfogadja a Verified by Visa rendszer keretein belül kibocsátott kártyákat.

 

Mit jelent a Mastercard SecureCode?

A Mastercard SecureCode rendszerben regisztrált Mastercard/Maestro kártyabirtokosok jelszót választanak a kártyát kibocsátó banknál, mely segítségével azonosíthatják magukat internetes vásárlás esetén, és amely védelmet nyújt a Mastercard/Maestro kártyák jogosulatlan használata ellen. A CIB Bank elfogadja a Mastercard SecureCode rendszer keretein belül kibocsátott kártyákat.

 

Mit jelent a UCAF kód?

MasterCard/Maestro kártyák esetén az Ön kártyakibocsátó bankjától esetlegesen kapott egyedi kód. Ha nem kapott ilyet, hagyja üresen a mezőt.

 

 

ENG:

Questions and answers about card payments made on the internet

 

What types of card can be used for making payment?

VISA and MasterCard embossed cards and certain VISA Electron, V Pay cards. Whether you can use VISA Electron cards for online transactions depends on the bank that issued the card. The VISA Electron cards that are issued by CIB can be used for making purchases online.

Which bank cards are suitable for making online payments?

All embossed VISA cards and MasterCards/Maestro that have been enabled for online payment by the card-issuing bank, as well as webcards that are specifically designed for online use.

Is it possible to pay with shopping cards?

It is not possible to make payments online using points-based loyalty cards issued by merchants or service providers.

Is it possible to pay with co-branded cards?

It is possible to pay using any co-branded card, provided that it is a MasterCard or VISA card suitable for making payments online.

THE PAYMENT PROCESS

What happens at the bank in terms of support processes for online payment?

After selecting ‘card’ as the method of payment on the merchant’s/service provider’s website, the person making the purchase initiates the payment, as a result of which he or she is redirected to the bank’s payment page equipped with a secure communication channel. In order to make the payment, you will need to enter the card number, the expiry date of the card, and the 3-digit validation code that is on the signature strip on the reverse side of the card. It is you who starts the transaction; after that, the card undergoes a real-time authorisation process in which the genuineness of the card data, the funds coverage and the purchase limit are checked. If all the data is satisfactory, the transaction can be continued and your account-keeping (card-issuing) bank blocks the payable amount on your card. The amount will be charged to (debited from) your account within a few days, depending on the account-keeping bank.

How does buying on the internet using a card differ from conventional card purchases?

There are important differences between what are known as ‘card-present’ transactions and ‘card-not-present’ transactions. Card-present transactions take place using a POS terminal. After the card is swiped and the PIN code is keyed in, the terminal contacts the cardholder’s bank via the authorisation centre and, depending on the type and the issuer of the card, through the VISA or MasterCard network. This is where the validity of the card is verified and the coverage check is performed (i.e. where authorisation takes place). The response is sent back along this same path, and thus the POS terminal (or the merchant) receives the authorisation or the rejection. The buyer then signs the sales slip. Card-not-present transactions are where the bankcard is not physically present at the time of processing. These include transactions initiated by way of a posted letter, by phone or electronically (over the internet), where the buyer (cardholder) initiates the transaction by entering the requested card data on a (256-bit encrypted) payment page. Here, you receive an authorisation number related to the successful transaction, which is the same as the number you find on a paper-based sales slip.

What does reservation mean?

As soon as the bank is informed of the transaction, reservation (blocking) follows, since for the actual debiting to take place the official data must first arrive, which takes a few days and during this time the money earmarked for the purchase could otherwise be spent on something else. For this reason, the money that has been used for the purchase or withdrawn in cash is separated and ‘reserved’. The reserved amount remains part of the balance of the account, that is, it continues to earn interest, but it cannot be spent again. Reservation ensures that any transactions for which there are no longer sufficient funds are rejected, even though the account balance would otherwise allow the transaction to go through. If the debit instruction does not arrive within the space of a few days, the bank may release the reserved amount, which thus becomes spend able again.

UNSUCCESSFUL PAYMENTS AND WHAT TO DO ABOUT THEM

When might a transaction be unsuccessful?

Generally, these are payment orders that are not accepted by the card-issuing bank (i.e. the bank from where the customer obtained the card), though where bankcards are used, the reason could also be that due to a telecommunication or computer error, the request for authorisation has not reached the card-issuing bank.

Possible problems related to the card

 • The card is not suitable for making online payments.
 • The use of the card online has been prohibited by the account-keeping bank.
 • The card has been blocked.
 • The card data (card number, expiry date, code on the signature strip) has been incorrectly inputted.
 • The card has expired.

Possible problems related to the account

 • There are insufficient funds on the account for the transaction to be executed.
 • The amount of the transaction exceeds the purchase limit set for the card.

Possible problems in the connection

 • There may have been a break in the connection during the course of the transaction. Try again!
 • The transaction was unsuccessful because you were timed out. Try again!

Possible ‘technical’ problems

 • If you are not returned from the payment page to the merchant’s or service provider’s website, this means that the transaction has not gone through successfully.
 • If you have been returned from the payment page, but you then go back to the payment page using the browser’s ‘back’, ‘reload’ or ‘refresh’ function, the system will automatically reject your transaction for security reasons.

What should you do if the payment procedure is unsuccessful?

For all transactions, a transaction identifier is generated, which we recommend you note down. If during the payment attempt the transaction is rejected from the bank’s side, please contact your account-keeping bank.

Why do I have to contact my account-keeping bank if the transaction is unsuccessful?

During the card-verification procedure the account-keeping (card-issuing) bank sends a note to the merchant’s bank collecting the amount (i.e. the ‘acquirer’ bank), asking if the transaction can be executed. The acquirer bank is not allowed to disclose any confidential information to the customer of another bank, only the bank that identifies the cardholder has the right to do so.

What does it mean if I get a text message from my bank about the reservation/blocking of the amount, but the merchant/service provider indicates that the payment was unsuccessful?

This can happen if the card was verified on the payment page but you did not return to the merchant’s/service provider’s website. If this is the case, the transaction is regarded as incomplete and is thus unsuccessful. In such cases your card is not debited with the amount and the reservation is released.

SECURITY

What do VeriSign and an ‘TLS communication channel with 256-bit encryption’ mean?

TLS (which stands for Transport Layer Security) is a widely accepted encryption procedure. Our bank has a 256-bit encryption key, which protects the communication channel. The company VeriSign enables CIB Bank to use the 256-bit key, which in turn allows us to provide TLS-based encryption. Currently this encryption method is used in 90% of all e-commerce trade worldwide. With the TLS functionality, the browser software used by the shopper encrypts the cardholder’s data prior to transmission, and thus the data is sent to CIB Bank in a coded form, which ensures that it cannot be deciphered by unauthorised persons.

After the payment my browser warned me that I was about to leave the security zone. Is the security of my payment still guaranteed?

Yes, absolutely. The payment process takes place on a 256-bit encrypted communication channel, so it is completely secure. After the transaction, you get back to the merchant’s website, and if the merchant’s website is not encrypted, your browser warns you that you have left the encrypted channel. This does not mean that the security of the payment is in any way jeopardized.

What is the meaning of the CVC2/CVV2 code?

In the case of MasterCard, the ‘Card Verification Code’, and in the case of Visa, the ‘Card Verification Value’, is a coded numerical value stored on the magnetic strip of the card, with which it can be established whether a card does in fact exist and is valid. When shopping online you need to give the CVC2 code, which is the last three digits of the row of numbers that you’ll find on the reverse side of your MasterCard.

 

What does Mastercard SecureCode mean?

Holders of MasterCard cards who are registered in the Mastercard SecureCode system choose a password at the card-issuing bank, with which they can identify themselves when shopping online and which helps ensure that their MasterCard cards are not used by unauthorized persons. CIB Bank accepts cards that have been issued within the Mastercard SecureCode system.

 

What does Verified by Visa mean?

Holders of Visa cards who are registered in the Verified by Visa system choose a password at the card-issuing bank, with which they can identify themselves when shopping online and which helps ensure that their Visa cards are not used by unauthorized persons. CIB Bank accepts cards that have been issued within the Verified by Visa system.

What is the UCAF code?

This is a unique code you may have been given by your card-issuing bank in the case of a MasterCard. If you did not receive such a code, leave the field blank.

Belépés már meglévő Facebook profillal:
 _______________________________________

PICK PACK PONT

   

Hírlevél feliratkozás